Om de toetsen van Take it easy nog beter te laten aansluiten op de lessen, zijn deze herschreven. Eenvoudiger gemaakt. Bovendien zijn nieuwe opdrachten geformuleerd en kent de toets nu ook een opbouw in moeilijkheidsgraad. Elke toets bestaat uit acht opdrachten met een variatie aan luister-, woordenschat-, grammatica-, lees- en schrijfopdrachten.

Maak kennis met de nieuwe toetsen, via de methodestartpagina. Met ingang van half april t/m half juli 2019 staan de herschreven toetsen voor groep 7-8A en B gratis ter inzage beschikbaar. Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen deze toetsen in de verwerkingssoftware te vinden zijn, zie ‘Testles 5’ per unit. Wil je blijven werken met de werkboeken van Take it easy? Dan komt er een losse toetsunit waarin de toetsen digitaal worden aangeboden. Blijf je liever op papier toetsen? Het Taalportfolio wordt tevens opnieuw uitgeleverd.