Afgelopen zomerperiode heeft voor de software Taalverhaal.nu in het teken gestaan van aanvullingen in de verwerkingssoftware, enkele verfijningen en uitbreidingen in de oefen- en toetssoftware en vanaf heden zijn ook de oefenresultaten aangesloten op Momento. Onderstaand per item een nadere toelichting.

Aanvullingen verwerkingssoftware
De extra opdrachten per blok van Taal en Spelling zijn toegevoegd aan de verwerkingssoftware. Voor Taal is tevens een 11e les toegevoegd aan de hoofdstukken 2, 4, 6, 8, 10 en 12. Voor Spelling is een 5e les toegevoegd bij de Woordpakketten 4, 8, 12, 16, 20 en 24. Het betreft hier extra opdrachten op 3 niveaus: 8, ** en ***.

Verbeteringen oefen- en toetssoftware
De volgende onderdelen van de oefen- en toetssoftware zijn verfijnd en uitgebreid:

 • Sessieplanner aangepast
  Er is een nieuw overzicht (dashboard) van de sessieplanner. In één oogopslag zie je nu per leerling wat de status per blok is. Dus welke toetsen of oefeningen zijn reeds gemaakt, welke zijn klaargezet en welke zijn nog niet ingepland. De sessieplanner is beschikbaar via de methodestartpagina onder ‘Voortgang’.
  En waar de knop sessieplanner voorheen naar het resultatenoverzicht verwees, verwijst deze nu uitsluitend naar het overzichtsscherm (dashboard) van de sessieplanner.

 

 • Aanpassing scherm na voltooide oefening
  Wanneer leerlingen een oefening hebben voltooid, krijgen ze dit nu ook op het scherm te zien. De melding “Je bent klaar met deze opdracht” verschijnt.

 

 • Oefenresultaten nu ook in Momento
  Naast de toetsresultaten is het nu ook mogelijk om de oefenresultaten van Taalverhaal.nu met Momento uit te wisselen.