Afgelopen zomerperiode heeft voor de software van Alles telt in het teken gestaan van uitbreiding en verfijning van (sub)groepenbeheer, sessieplanner en de afroeplijsten. Verder hebben we een stokje gestoken voor het ongewenst gebruik van de rekenmachine in de digitale toetsen en zijn nu ook de oefenresultaten aangesloten op Momento.

Groepenbeheer, sessieplanner en digitale afroeplijsten
Voorheen zag je als leerkracht niet door welke collega een subgroepje, sessie of afroeplijst was aangemaakt. Dat kon misverstanden opleveren, bijvoorbeeld tussen duo-leerkrachten. Die misverstanden behoren tot het verleden. Niet alleen worden de instellingen van andere leerkrachten nu grijs weergegeven, ook zijn via een mouse over de namen van de leerkrachten gekoppeld (afbeelding links).

     

Bovendien verschijnt voortaan een waarschuwing wanneer je een subgroepje, sessie of afroeplijst van een andere leerkracht wilt aanpassen of verwijderen (zie bovenstaand afbeelding in het midden). Tot slot zien leerlingen nu ook door welke leerkracht een sessie of afroeplijst is aangeboden (zie bovenstaand afbeelding rechts).

Ongewenst gebruik van de rekenmachine in de digitale toetsen
In de groepen 7 en 8 wordt bij een aantal extra toetsopgaven (opgave 11 en 12) een digitale rekenmachine aangeboden. Alerte leerkrachten ontdekten dat sommige leerlingen die rekenmachine stiekem al eerder ophalen en gebruiken voor de verplichte opgaven (opgave 1 t/m 10):

  

Slim bedacht! Maar in het nieuwe schooljaar steken we daar een stokje voor, door tijdens de toetsen (waarin de rekenmachine wordt aangeboden) de extra opgaven pas vrij te geven wanneer de verplichte opgaven zijn ingeleverd:

    

Pas als de leerling kiest voor Doorgaan (zie linker afbeelding), worden de extra opgaven vrijgegeven en de verplichte opgaven bevroren. De antwoorden op de verplichte opgaven kunnen daarna niet meer aangepast worden (zie afbeelding midden). Zodra de leerling de extra opgaven heeft afgerond, verschijnt het volgende bericht (zie afbeelding rechts). Wanneer de leerling kiest voor Controleren, kunnen uitsluitend de antwoorden op de extra opgaven worden aangepast.

Oefenresultaten aangesloten op Momento
Naast de toetsresultaten, worden nu ook de oefenresultaten van Alles telt uitgewisseld met Momento:

Het dashboard van Momento heeft een signaleringsfunctie via de signalen Help je mij? (rood), Let je op mij? (oranje) en Ik snap het! (groen). Voor meer inzicht en detail kan vanuit Momento snel (en zonder extra inlog) doorgeklikt worden naar de resultatenoverzichten in de methodesoftware van de aangesloten partners.

Klik hier voor meer informatie over Momento en het gratis dashboard.