Een verbetering in de software voor op het digibord: de tien themawoorden per les zijn verplaatst van lesonderdeel Extra naar Introductie, voor groep 5-8. De idee is dat leerlingen de grote lijn van de les goed kunnen volgen na eerst de themawoorden gehoord en gezien te hebben. Zo beleven zij nog meer plezier aan wederom een unieke en leerzame les.
Na de tien themawoorden kun je als leerkracht zelf besluiten om eerst nog een spel te tonen op het digibord (zie Extra) of gelijk door te gaan naar de Introductie van co-teacher Lenny of Regis.