Zijn je leerlingen snel klaar met de les? Of heb je wat tijd over aan het einde van de dag? Pak de Kwismeester erbij!

Met de Kwismeester gaan je leerlingen in tweetallen aan de slag met de verwerking van de taal- of spellingles. Eén leerling is de kwismeester en stelt vragen aan zijn of haar klasgenoot.

Bij spelling oefenen de leerlingen nog eens met het desbetreffende woordpakket. In de hogere groepen (vanaf groep 6 tot en met groep 8) wordt de werkwoordspelling nog al eens als moeilijk ervaren. Daarom richt de Kwismeester zich in drie groepen in hoge mate op de werkwoordspelling, zodat je leerlingen dit op een speelse manier kunnen oefenen.

Zet je de Kwismeester in naast je taalles? De Kwismeester richt zich dan op de leerlijn die jij aan het behandelen bent. De onderwerpen die aan bod komen zijn spreken & luisteren, leesbegrip, woordenschat en woord & zinsbouw.

Veel plezier!